Dekknavn under krigen

Vi har snakket en del om kallenavn/nick navn, blant annet i forbindelse med kjente idrettsnavn. Denne gangen skal vi se på en litt mer dyster historie, nemlig de som måtte bruke andre navn under krigen. Slike navn kaller vi gjerne for dekknavn, noe som er kjent fra den kriminelle verden også. Jeg har ikke oversikt over hvor mange som brukte dekknavn under krigen, men at det var mange som gjorde det – er det ikke noen tvil om. Mange var involvert i arbeid som tyskerne absolutt ikke måtte kjenne til, typisk arbeid var milorg, flyktning trafikk som loser, kurerer med post også videre. Jeg tenkte at vi skulle se litt på de mest kjente navnene, i alle fall kjente etter krigens slutt i 1945.

Både personer, grupper og organisasjoner

Det er altså et falskt navn det er snakk om, som er funnet på får å skjule sitt egentlige navn. Det er som allerede nevnt, mest vanlig å bruke dekknavn når det er snakk om fare for å bli avslørt med sine handlinger. Det er også vanlig at dagens flyktninger, bruker denne type navn for av ulike årsaker skjule sitt fødenavn.

Gunnar Sønsteby. Jeg vil påstå at Gunnar Sønsteby fra Oslo, var den som hadde det mest kjente dekknavnet i årene etter krigen. Men det spesielle med Gunnar Sønsteby, var at han ikke bare hadde ett dekknavn.Han jobbet med så store og viktige saker, så han så seg tvunget til å bytte mellom «Kjakan» «Erling Fjeld» og «Nr.24».

Leder for Oslogjengen. Oslogjengen var altså navnet på gruppen som Gunnar Sønsteby ledet, men han hadde også en rekke andre oppgaver og verv i løpet av krigen. Han fikk også produsert pass, legitimasjonskort, tjenestebevis, politiskilt, grenseboerbevis og kjøretillatelser med de ulike dekknavnene sine trykket på dokumentene. Det mest brukte av de navnene han kunne velge blant, vil jeg nok tro var «Kjakan» Gunnar Sønsteby jobbet mye etter krigen, med å bringe historien videre om sine oppdrag under krigen, men det var slett ikke alt han kunne fortelle om selv etter krigen også.

Gunnar Sønsteb bilda via Wiki

Maximo Guillermo Manus. De fleste kan sikkert tenke, seg hvilken annen kjent person fra krigens dager dette er. Max Manus er svaret ja, og han jobbet som løytnant i Kompani Linge under krigen. Det laget film om Max Manus, som ble en stor suksess om denne kjente og dyktige offiseren og motstandsmannen. Etter krigen startet han sin egen bedrift, med samme navn han brukte under krigen – altså Max Manus.

Mange som brukte dekknavn

Det er en rekke andre personer som gjorde en fantastisk innsats under krigen 1940-1945, som så klart burde vært nevn her. Men det kan nok være at vi ved en senere anledning velger ut andre som brukte dekknavn som en del av jobben de gjorde. Leif Andreas Larsen bedre kjent som «Shetlands-Larsen». Dette er også en borger som virkelig gjorde en viktig, men også farlig innsats under krigen. «Shetlands-Larsen» var vel ikke akkurat noe dekknavn, men heller et klengenavn han fikk etter alle sine turer over til Shetland under krigen.