Nicknavn i Thailand

Hvem bruker pseudonymer i dag? Er det blitt så dagligdags at vi nesten ikke reagerer på dekknavn lenger? I deler av verden brukes dekknavn eller «nickname» i det daglige og det er færre som ikke har et navn som ikke er registrert noe sted enn det motsatte. I Asia f.eks. – nærmere bestemt i Thailand så bruker så godt som hele befolkningen et annet navn i det daglige enn sitt fødenavn. Nicknavnet blir gitt til de direkte ved fødselen av foreldrene.

Onde ånder og overtro

Den utbredte bruken av nicknavn eller pseudonymer i Thailand kommer fra gammelt av fra da de skulle lure de onde åndene. Det var ofte onde ånder til stede for å stjele med seg et nyfødt barn for å tilrive seg kontrollen over et menneske og kanskje for å ha et bosted til sin ånd. I gamle dager var dette velkjent blant alle voksne mennesker. Men ved å gi barnet et kallenavn så forvirret man de onde åndene og barnet forble i sikkerhet hos sine foreldre.

Budha

Denne overtroen fra gammelt av er ikke lenger så utbredt i dag, men like fullt så er bruken av nicknavn der hele tiden. Bruken er så utbredt at det er ikke unormalt at venner ikke kjenner den andre vennens føde navn og fornavn. Selv om de har vært venner i årevis.

Nicknavnet får man som nevnt allerede direkte ved fødselen. Mange ganger er dette navnet en del av det originale navnet eller nært tilknyttet navnet. Men det kan også bli valgt ut fra andre ting – alt etter hvor foreldrene føler seg komfortable til å hente påvirkninger fra. Det finnes massevis av eksempler på dette.

Inspirasjonskildene

Nicknavn eksemplene er mange – her følger en liste over noen forskjellige og fra hvor det er eller kan være hentet inspirasjon til navnet;

Den fysiske ankomstfasen under fødselen eller førsteinntrykket av barnet brukes ofte. Lek – betyr liten, Noi – betyr også liten, Nit – det samme, Uan – betyr fet, Yai – betyr stor.

Hudfargen ved fødselen er en annen stor inspirasjonskilde. Daeng – rød, Dam – sort eller mørk, Som – oransj, Tee – lyshudet guttebarn med kinesiske trekk, Muay – lyshudet jentebarn med kinesiske trekk.

 

Fra dyr hentes det inspirasjon, fra engelske ord og uttrykk, fra andre språk og selvfølgelig mange bare rene nick navn som er mye brukt i allmennhet.Hvilket nummer i rekken av barn dette barnet er – Neung, Song, Sam, Si – en, to, tre, fire.

Ja det er nesten bare ens egen fantasi som stopper hva man kan komme til å kalle barnet sitt. Og noen ganger blir nicket totalt feil eller misvisende når barnet gror opp og blir voksen. Men nicknavnet forblir der i de fleste tilfeller «to the end».

Språkproblemer – uheldige nicknavn

Det skjer i enkelte tilfeller at nicket er upassende og enten kuttes å bruke eller byttes ut. Man vet jo ikke hva barnet kommer til å gjøre fremover i livet når det blir født. Et pikebarn som får nicknavnet Pussy f.eks og flytter til et engelskspråklig land i voksen alder – det er et godt eksempel på et uheldig nicknavn.

I voksen alder er det forholdsvis enkelt å bytte navn også i Thailand. Og selvfølgelig også nicknavn – det er jo ikke registrert noe sted.