Ørkenreven

Vi bytter ikke tema men vi bytter fokus, og skal cirka 80 år tilbake i tiden. Det at kallenavn blir brukt i krigføring, er ikke noe nytt og har blitt brukt i mange kriger og av både soldater og offiserer. Jeg kom raskt frem til  hvilken offiser jeg skulle ta for meg denne gangen, og mannen vi snakker om blir av mange sett på som kanskje Adolf Hitler sin beste offiser – og hans fulle navn er Erwin Johannes Eugen Rommel. Hva bakgrunnen for hans kallenavn «Ørkenreven» stammer fra, er nok kjent for de av dere som har interesse for krigshistorie. I løpet av denne artikkelen, skal vi bli litt bedre kjent med offiseren som faktisk og deltok under 1. verdenskrig – så vi snakker her om en offiser med mye erfaring som var gull verdt for Adolf Hitler.

Sjef for Hitlers Afrikakorps

Hans grad og stilling under store deler av krigen, var generalfeltmarskalk. Han ledet tyskernes felttog i Nord-Afrika, og fikk ganske raskt kallenavnet «Ørkenreven». Rommel var som allerede nevnt hans ordentlige navn, og han var en godt voksen mann når krigen brøt ut. Han ble født i Heidenheim den 15. november 1891, og valgte å avslutte sitt liv 14. oktober 1944. Årsake til at den fremstående tyske offiseren valgte å begå selvmord, var at han ble mistenkt for å være en av flere offiserer som planla et kupp mot Adolf Hitler.

En utrolig dyktig offiser

Med tanke på at det meste av det han foretok seg var selvlært, og ikke minst hans suksess under 1. verdenskrig – kan man si at «Ørkenreven» var en utrolig dyktig offiser. Han var ikke som andre tyske offiserer, med dette mener jeg at han ikke var redd for å ta raske og egne avgjørelser ute i felten. Dette overrasket nok fienden ganske mye, og hans hurtighet og evne til å improvisere kjente nesten ingen grenser.

Små militære avdelinger gjorde stor suksess

Nettopp på grunn av hans kunnskap og lederstil, så klarte Rommel å utføre store militære operasjoner – med til dels betydelig færre soldater enn hva man hadde forventet. De fleste seire under felttoget i Nord-Afrika, ble vunnet selv om hans avdelinger ofte var underlegne de som skulle bekjempes ute i ørkenlandskapet – og det var nok slik at de fleste kjente en skrekk og gru når «Ørkenreven» jobbet seg videre i denne delen av verden.

Klarte ikke å delegere

Selv om «Ørkenreven» var en dyktig offiser, så hadde han som alle andre sider han kunne vært bedre på. Hans mangel på evnen til å kunne delegere oppgaver, gjorde at han ikke ble sett på som noen stor strategisk planlegger – men kanskje en desto større evne til å gjennomføre aksjoner. Det sies at han gjerne ville være med på alt, og ikke minst gjøre alt selv. Dette kan nok tenkes at både var hans styrke, men i mange sammenhenger også hans svakhet.

Tok godt vare på egne og andre soldater

Det at han var en real soldat og offiser, hersker det ikke noen vil om. Det faktum at ingen av hans soldater ble dømt for krigsforbrytelser, viser hvilke holdninger han hadde – og ikke minst at han hadde god kontroll over sine soldater. Men også krigsfanger behandlet han etter gjeldende lover og regler, og det sies at samtlige allierte fanger fikk en god behandling.