Sosiale koder

Sosiale koder handler om flere ting. Vi ser dem gjerne mest i populærkulturer, slik som i kunst -og artist bransjen. Forfattere vil gjerne skrive under pseudonymer, kanskje for å skape mer spenning rundt forfatterskapet, mens artister vil skape sin unike stil.

Dette med spenning kan være triggeren til at vi også ser mange sosiale koder i befolkningen. Det kan handle om subkulturer, men som regel handler det om trender Mange ganger handler det om å knytte bånd i fellesskap som ikke majoriteten anerkjenner. Det kan være også en kamp for homofiles rettigheter eller de som kjemper for dyrenes velferd. Slike subkulturer oppstår ofte i sjiktet mellom befolkningen og myndighetene. Det fremstår i alle slags typer kultur, men har et dypere budskap om blant annet urettferdighet. Hvordan kan vi se de sosiale kodene, og hvordan brukes dem.

Sosiale koder i klær

Klær er svært viktig for å vise tilhørighet eller standpunkt. Vi kjenner alle palestinaskjerfene og de forskjellige “buttons” som finnes. Men som regel handler sosiale koder i klær om ungdomskulturen. De vil gjerne være en del av gjengen, men samtidig skille seg ut på en positiv måte. Her er noen andre eksempler på hvordan sosiale koder brukes i klær:

  • Casuals: Fotballtilhengere med en avslappet stil
  • Homofile: Fargekoder for å symbolisere mangfold
  • Gaming: Uniform-lignende klær
  • Sosiale koder i bybildet

Det fins mange sosiale koder også i bybildet. Mange har sett skoene som snøres fast i en line mellom to bygninger, og slike fins det mange av i de store byene. Skulle det være for å tørke sko i solskinnet, slik som man tørker andre klær? Vel budskapet er nok en helt annen her. Men det er ingen tvil om at typer som Banksy og andre formidlere har en agenda bak sine kunstverk.

Sosiale koder i språket

Sosiale koder i språket

Språk er noe alle eier og benytter seg av i ulik grad. Men språket har den evnen at det kan fornyes, endres og utvikles. Og språkutvikling kommer gjerne med den oppvoksende generasjonen. Det er en slags protest mot autoritære foreldre og lærere. Man hører og ser det ofte som slang i ungdomsmiljøene. Slike miljø kan være rånekultur eller innvandrermiljø. Et eksempel er uttrykket “lægs” som betyr penger på såkalt kebabnorsk.

Sosiale koder i samfunnet

Det er en kjensgjerning at folk har en viss avmakt mot autoriteter. Så lenge folk likevel opplever trygghet og har et arbeid å gå til, er det sjelden uretten blir tatt opp. Sosiale koder i slike protester kan være for å vise tilhørighet eller ved å vise direkte avmakt. De kalles stille protester, som reflekterer koder i dagliglivet, eller demonstrasjoner når noe virkelig står på spill. De sosiale kodene kan være abonnent i et nyhetsbrev med budskap om formålet, eller løpesedler spredt utenfor de offentlige tjenestene.

Hvorfor bruker vi sosiale koder?

Sosiale koder er noe som viser engasjementet i befolkningen. Enten det er for en god sak eller tilhørighet i et undergrunnsmiljø. Og tilhørighet er svært viktig i denne sammenheng. Det å ikke være alene og ikke skille seg ut. Det er veldig viktig for mange å være en del av noe større, mens kunstnere i større grad viser seg som pionérer med tanke på utvikling. Tilhørighet handler likevel om å være en i flokken og ikke stå alene.